Mikä Saitemia on?

Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry eli Saitemia on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinointia opiskelevien yhdistys. Saimiassa markkinointia opiskellaan tiimiyrittäjinä ja jokainen vuosikurssi perustaa osuuskunnan, joka tarjoaa erilaisia markkinointiin liittyviä palveluita yrityksille. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää osuuskuntamuotoista opiskelua, sekä toimia osuuskuntien yhteisenä kattojärjestönä kehittäen osuuskuntien toimintaa ja yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa.

0
Tiimiä
0
Tiimiyrittäjää
0
Alumnia

YRITTÄJYYS

OPPIMINEN

YHTEISTYÖ

Osuuskunnat tekevät yhteistyötä yritysten kanssa myyden erilaisia markkinoinnin palveluita. Nuorin osuuskunta aloittaa työskentelyn vanhempien osuuskuntien siipien suojissa, saaden vanhemmilta neuvoja ja tukea ensimmäisiin asiakastöihinsä. Osuuskunnat tekevät myös yhteistyössä toimeksiantoja asiakkaille. 

Työ tekijäänsä opettaa ja tekemisen kanssa käsi kädessä kulkevat teoriaopinnot. Tietoa hankitaan lukemalla ammattikirjallisuutta.  Osuuskunnat hakevat tukea osaamiselleen myös esimerkiksi seminaareista sekä vierailevilta erilaisten yritysten edusajilta.